Slide

  Grupas izstāde. “Cita pasaule”

  2020 Pie galda 100x100 min15.09. – 28.10.2023. Museum LV un Grata JJ

  06.09.2023.
  No 15. septembra galerijā MuseumLVapskatāma četru gleznotāju kopizstāde „Cita pasaule”. Izstādes dalībnieku – Annas Afanasjevas (1981), Magones Boleiko (1985), Mārītes Guščikas (1980) un Ronalda Rusmaņa (1981) mākslinieciskais rokraksts ir radikāli atšķirīgs, kas paskaidro izvēlēto izstādes tēmu un nosaukumu - par mūsdienu pasaules dažādību kā neapstrīdamu dominatni globālajā kontekstā. Tēma ir viena no aktualitātēm pasaules sociālajos procesos, kur atškirīgais ir likumsakarīgs pasaules eksistences modelis.

  Mākslinieki pārstāv 40 - gadnieku paaudzi (izglītību ieguvuši Latvijas Mākslas akadēmijā), kas profesionālajā mākslas laukā ir apliecinājusi sevi unieguvuši atpazīstamību.Piedalījušies daudzās grupu izstādēs un sarīkojuši personālizstādes. Autoriem ir izkristalizējušies mākslinieciskās izteiksmes paņēmieni un izveidojies tēmu loks, ar kura palīdzību mākslinieki runā par sev svarīgo.Izstādes saturisko konceptu veido vienlaicīgā pasaules dažādība un tās koeksistence. Šī tema neizbēgami provocē jautājumu par indivīda personiskās un sabiedriskās telpas līdzāspastāvēšanu – kā tās sadzīvo viena ar otru un vai indivīds jūtas laimīgs šajā neizbēgamajā koptelpā? Cilvēku savstarpējās attiecības un savas identitātes meklējumi nav atdalāmi no pasaules globālās struktūras attīstības modeļiem, kas nemitīgi mainās un modificējas. Tāpēc personības individualitāte ir svarīgākais faktors šajā tik mainīgajā pasaules modelī, par ko vēsta četru mākslinieku - Annas Afanasjevas, Magones Boleiko, Mārītes Guščikas un Ronalda Rusmaņakopizstāde „Cita pasaule”ar tik dažādiem mākslinieciskās izteiksmes paņēmieniem.

  Izstādē eksponēto gleznu stilistikaiir liela amplitūda – no individuāla modernisma versijām, fotoreālisma variācijām līdz liriskai abstrakcjai. Izstādītajos darbos var izsekot autoru šī brīža mākslinieciskajām interesēm un tēmu lokam, kas sakņojas profesionālā pieredzē un subjektīvā dzīves telpā sevī.
  Izstādē iekļauti autoru jaunākie darbi, daudzi no kuriem ir izstādīti pirmo reizi.

  Izstādes kuratore – mākslas zinātniece, Diāna Barčevska.

  https://museumlv.com/


  Comments powered by CComment

  Slide
  Партнеры

  www.mihal.shop

  play

  e360.lv

  www.avtoradio.lv